Wednesday, 29/11/2023 - 16:35|
 • Công văn phê bình Phó Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Bình Long, huyện Châu Phú
  | Thanh Tra | 100 lượt tải | 1 file đính kèm
  Công văn phê bình Phó Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Bình Long, huyện Châu Phú
 • Công văn phê bình Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Bình Long, huyện Châu Phú
  | Thanh Tra | 53 lượt tải | 1 file đính kèm
  Công văn phê bình Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Bình Long, huyện Châu Phú
 • Thông báo kết quả kiểm tra công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2022-2023
  | Thanh Tra | 65 lượt tải | 1 file đính kèm
  Thông báo kết quả kiểm tra công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2022-2023
 • Thông báo kết quả kiểm tra công tác quản lý thu chi đầu năm học và xã hội hóa năm học 2022-2023
  | Thanh Tra | 44 lượt tải | 1 file đính kèm
  Thông báo kết quả kiểm tra công tác quản lý thu chi đầu năm học và xã hội hóa năm học 2022-2023
 • Thông báo kết quả kiểm tra Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục năm 2023
  | Thanh Tra | 29 lượt tải | 1 file đính kèm
  Thông báo kết quả kiểm tra Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục năm 2023
 • Thông báo kết quả kiểm tra nội bộ quý 3 năm 2023
  | Thanh Tra | 30 lượt tải | 1 file đính kèm
  Thông báo kết quả kiểm tra nội bộ quý 3 năm 2023
 • Thông báo kết quả kiểm tra nội bộ quý 2 năm 2023
  | Thanh Tra | 24 lượt tải | 1 file đính kèm
  Thông báo kết quả kiểm tra nội bộ quý 2 năm 2023
 • Thông báo kết quả kiểm tra DTHT tại các CSGD thành phố Long Xuyên
  | Thanh Tra | 24 lượt tải | 1 file đính kèm
  Thông báo kết quả kiểm tra DTHT tại các CSGD thành phố Long Xuyên
 • Thông báo kết quả kiểm tra DTHT tại các CSGD thị xã Tân Châu
  | Thanh Tra | 27 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thông báo kết quả kiểm tra DTHT tại các CSGD thành phố Châu Đốc
  | Thanh Tra | 24 lượt tải | 1 file đính kèm
  Thông báo kết quả kiểm tra DTHT tại các CSGD thành phố Châu Đốc
 • Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, thông báo kết quả kiểm tra
  | Thanh Tra | 21 lượt tải | 1 file đính kèm
  Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, thông báo kết quả kiểm tra
 • Thông báo kết quả kiểm tra doanh nghiệp năm 2023
  | Thanh Tra | 27 lượt tải | 1 file đính kèm
  Thông báo kết quả kiểm tra doanh nghiệp năm 2023
Thống kê
Hôm nay : 755
Hôm qua : 1.090
Năm 2023 : 1.155.027