Wednesday, 29/11/2023 - 15:08|
 • Trần Thị Ngọc Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   02963.981268
  • Email:
   ttndiem@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Lãnh đạo, quản lý toàn diện hoạt động của Sở GDĐT.

   - Trực tiếp, chỉ đạo điều hành lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ, công tác pháp chế; tổng hợp; thống kê; thi đua khen thưởng; cải cách hành chính, công nghệ thông tin.

   - Phụ trách phòng: Tổ chức cán bộ; Văn phòng cơ quan Sở GDĐT.

   - Phụ trách địa bàn: Tp. Long Xuyên, huyện Châu Thành.

 • Võ Bình Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Điện thoại:
   02963.856617
  • Email:
   vbthu@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trực tiếp chỉ đạo và điều hành các lĩnh vực công tác: Thanh tra; giáo dục mầm non; phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi; công tác chính trị, tư tưởng; công tác xây dựng cơ bản.

   - Phụ trách các phòng: Thanh tra; Chính trị, tư tưởng; Kế hoạch- Tài chính (Xây dựng cơ bản); Giáo dục Mầm non- Giáo dục Tiểu học (Giáo dục Mầm non).

   - Phụ trách địa bàn: Huyện Chợ Mới, huyện An Phú, huyện Phú Tân.

   - Phối hợp với đoàn thể, hội: Hội Cựu Giáo chức.

          - Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Giám đốc phân công.

 • Trần Tuấn Khanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   02963.859604
  • Email:
   ttkhanh@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trực tiếp chỉ đạo và điều hành các lĩnh vực công tác: Giáo dục trung học; công tác phổ cập giáo dục THCS; giáo dục dân tộc; giáo dục thường xuyên; công tác kế hoạch- tài chính; công tác quản lý, khai thác, bảo quản thiết bị trường học.

   - Phụ trách các phòng: Giáo dục Trung học và Giáo dục thường xuyên; Kế hoạch- Tài chính.

   - Phụ trách địa bàn: Tp. Châu Đốc, huyện Tịnh Biên, huyện Tri Tôn.

   - Phối hợp với đoàn thể, hội: Hội Khuyến học.

          - Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Giám đốc phân công.

 • Nguyễn Quốc Khanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   02963.859603
  • Email:
   nqkhanh01@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trực tiếp chỉ đạo và điều hành các lĩnh vực công tác: Giáo dục tiểu học; phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ, công tác thư viện trường học, giáo dục chuyên nghiệp, khảo thí và kiểm định chất lượng.

   - Phụ trách các phòng: Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học (Giáo dục Tiểu học); Khảo thí và Kiểm định chất lượng.

   - Phụ trách địa bàn: Thị xã Tân Châu, huyện Châu Phú, huyện Thoại Sơn

   - Phối hợp với đoàn thể, hội: Công đoàn ngành GDĐT.

   - Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Giám đốc phân công.

Thống kê
Hôm nay : 668
Hôm qua : 1.090
Năm 2023 : 1.154.940