Thứ tư, 07/12/2022 - 12:56|
Các Phòng GDĐT
Địa chỉ Phòng: 149, Nguyễn Công Nhàn, phường Long Hưng
SĐT Phòng: 0296.3531771
Email Phòng: pgdtanchau@angiang.edu.vn, pgddt.tanchau@angiang.gov.vn
Tên trưởng phòng: Bùi Quang Huy
SĐT trưởng phòng: 0296.3531771
Email trưởng phòng: bqhuy@angiang.gov.vn
Địa chỉ Phòng: Số 4236, đường Bạch Đằng, thị trấn An Phú, An Phú, An Giang
SĐT Phòng: 0296.6529555
Email Phòng: pgdanphu@angiang.edu.vn, pgddt.anphu@angiang.gov.vn
Tên trưởng phòng: Võ Hoàng Lâm
SĐT trưởng phòng: 02966.529555
Email trưởng phòng: vhlam@angiang.gov.vn
Địa chỉ Phòng: Khóm Sơn Đông, TT Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên
SĐT Phòng: 0296.3875841
Email Phòng: pgdtinhbien@angiang.edu.vn, pgddt.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên trưởng phòng: Trương Chính Văn
SĐT trưởng phòng: 0296.3875840
Email trưởng phòng: tcvan@angiang.gov.vn
Địa chỉ Phòng: 07 Lê Lợi, TT Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, An Giang
SĐT Phòng: 0296.3883262
Email Phòng: pgdchomoi@angiang.edu.vn, pgd.chomoi@angiang.gov.vn
Tên trưởng phòng: Tống Văn On Em
SĐT trưởng phòng: 02963.883262
Email trưởng phòng: tvoem@angiang.gov.vn
Địa chỉ Phòng: ấp Vĩnh Thành, Thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú
SĐT Phòng: 0296.3687936
Email Phòng: pgdchauphu@angiang.edu.vn, pgddt.chauphu@angiang.gov.vn
Tên trưởng phòng: Huỳnh An Khước
SĐT trưởng phòng: 02963.687936
Email trưởng phòng: hakhuoc@@angiang.gov.vn
Địa chỉ Phòng: Lầu 1, Khu hành chính, Phường Vĩnh Mỹ, Châu Đốc
SĐT Phòng: 0296.3562910
Email Phòng: pgdchaudoc@angiang.edu.vn, pgddt.chaudoc@angiang.gov.vn
Tên trưởng phòng: Nguyễn Duy
SĐT trưởng phòng: 0296.3562910
Email trưởng phòng: nduy03@angiang.edu.vn
Địa chỉ Phòng: 120, Trần Hưng Đạo, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT Phòng: 0296.3874268
Email Phòng: pgdtriton@angiang.edu.vn, pgddt.triton@angiang.gov.vn
Tên trưởng phòng: Phạm Văn Phúc
SĐT trưởng phòng: 0296.3874268
Email trưởng phòng: pvphuc02@angiang.gov.vn
Địa chỉ Phòng: QL 91, thị trấn An Châu, Châu Thành, AG
SĐT Phòng: 0296.3836225
Email Phòng: pgdchauthanh@angiang.edu.vn, pgddt.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên trưởng phòng: Huỳnh Thị Thanh Tuyền
SĐT trưởng phòng: 02963.652510
Email trưởng phòng: htttuyen02@angiang.gov.vn
Địa chỉ Phòng: Ấp Đông Sơn 2-TT Núi Sập-huyện Thoại Sơn
SĐT Phòng: 0296.3879385
Email Phòng: pgdthoaison@angiang.edu.vn, pgddt.thoaison@angiang.gov.vn
Tên trưởng phòng: Ngô Văn Quí
SĐT trưởng phòng: 02966.596185
Email trưởng phòng: nvqui@angiang.gov.vn
Địa chỉ Phòng: Số 155, đường Hải Thượng Lãn ông, Ấp Thượng 2, TT Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
SĐT Phòng: 0296.3827356
Email Phòng: pgdphutan@angiang.edu.vn, pgddt.phutan@angiang.gov.vn
Tên trưởng phòng: Lê Văn Còn
SĐT trưởng phòng: 0869.544823
Email trưởng phòng: lvcon@angiang.gov.vn