Wednesday, 29/11/2023 - 16:39|
 • Bạch Việt Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   bvanh@angiang.gov.vn
 • Ngô Thị Kim Phụng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   ntkphung05@angiang.gov.vn
 • Văn Thu Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh Văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   vtphuong@angiang.gov.vn
 • Lê Chí Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Email:
   lchuy@angiang.gov.vn
 • Đinh Văn Liếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán sự
  • Email:
   dvlieu@angiang.gov.vn
Thống kê
Hôm nay : 757
Hôm qua : 1.090
Năm 2023 : 1.155.029