Wednesday, 13/11/2019 - 06:17|
 • Nguyễn Thanh Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Email:
   nttu06@angiang.gov.vn
 • Quách Cao Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Email:
   qcthanh@angiang.gov.vn
 • Hồ Công Hiện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Email:
   hchien@angiang.gov.vn
 • Trần Minh Đỗ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Email:
   tmdo@angiang.gov.vn
 • Trần Văn Trạng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng (Phụ trách phòng)
  • Email:
   tvtrang@angiang.gov.vn
Thống kê
Hôm nay : 133
Năm 2019 : 828.851