Wednesday, 29/11/2023 - 16:00|
 • Hoàng Phát Đạt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0913102500
  • Email:
   datgdtrh@angiang.edu.vn
 • Huỳnh Duy Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Email:
   hdkhanh02@angiang.gov.vn
 • Võ Bá Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Email:
   vbthao01@angiang.gov.vn
 • Hồ Văn Được
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Email:
   hvduoc@angiang.gov.vn
 • Trần Quang Khải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên chính
  • Email:
   tqkhai@angiang.gov.vn
 • Võ Thành An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Email:
   vtan@angiang.gov.vn
Thống kê
Hôm nay : 718
Hôm qua : 1.090
Năm 2023 : 1.154.990