Monday, 19/08/2019 - 05:13|
Thông tin chi tiết:
Ngô Thị Kim Phụng
Phó Chánh văn phòng Ngô Thị Kim Phụng
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email ntkphung05@angiang.gov.vn
Mạng xã hội
Thống kê
Hôm nay : 59
Năm 2019 : 622.957