Monday, 13/07/2020 - 12:45|
Thông tin chi tiết:
Ngô Thị Kim Phụng
Phó Chánh văn phòng Ngô Thị Kim Phụng
Giới tính Nữ
Email ntkphung05@angiang.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Thống kê
Hôm nay : 742
Năm 2020 : 385.348