Friday, 17/08/2018 - 03:26|
 • Mai Thị Ngọc Tuyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thanh tra viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   mtntuyen@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Viết Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thanh tra viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   tvdung13@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Tôn Thất Thi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thanh tra viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   ttthi@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lương Tấn Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh thanh tra
  • Điện thoại:
  • Email:
   lthung@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Anh Duy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh thanh tra
  • Điện thoại:
  • Email:
   laduy@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: