Saturday, 22/09/2018 - 20:06|
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Nga
Trưởng phòng Nguyễn Thị Nga
Ngày tháng năm sinh
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email ntnga@angiang.gov.vn
Mạng xã hội