Sunday, 17/02/2019 - 02:48|
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Nga
Trưởng phòng Nguyễn Thị Nga
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email ntnga@angiang.gov.vn
Mạng xã hội