Friday, 16/11/2018 - 02:11|
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Nga
Trưởng phòng Nguyễn Thị Nga
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email ntnga@angiang.gov.vn
Mạng xã hội