Friday, 17/08/2018 - 03:16|
 • Nguyễn Trường Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   ntgiang08@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lưu Thị Kim Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   ltkloan@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Văn Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   nvlam05@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
  • Email:
   ntnga@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: