Sunday, 17/02/2019 - 02:08|
Thông tin chi tiết:
Trần Văn Trạng
Phó trưởng phòng (Phụ trách phòng) Trần Văn Trạng
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email tvtrang@angiang.gov.vn
Mạng xã hội