Saturday, 22/09/2018 - 19:26|
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Minh Ngọc
Chuyên viên Nguyễn Thị Minh Ngọc
Ngày tháng năm sinh
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email ntmngoc@angiang.gov.vn
Mạng xã hội