Sunday, 17/02/2019 - 02:10|
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Minh Ngọc
Chuyên viên Nguyễn Thị Minh Ngọc
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email ntmngoc@angiang.gov.vn
Mạng xã hội