Thursday, 09/04/2020 - 11:51|
Thông tin chi tiết:
Ngô Thị Kim Hoàng
Phó trưởng phòng Ngô Thị Kim Hoàng
Giới tính Nữ
Email ntkhoang@angiang.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Thống kê
Hôm nay : 791
Năm 2020 : 202.086