Friday, 17/08/2018 - 03:16|
 • La Thị Kim Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   ltkhong01@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thị Tuyết Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   ttthanh09@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trương Thành Tây
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
  • Email:
   tttay@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Võ Văn Quới
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
  • Email:
   vvquoi@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: