Wednesday, 21/10/2020 - 08:48|
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Diễm Lệ
Phó trưởng phòng Nguyễn Thị Diễm Lệ
Giới tính Nữ
Email ntdle@angiang.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Thống kê
Hôm nay : 815
Năm 2020 : 683.792