Saturday, 22/09/2018 - 19:35|
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Diễm Lệ
Phó trưởng phòng Nguyễn Thị Diễm Lệ
Ngày tháng năm sinh
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email ntdle@angiang.gov.vn
Mạng xã hội