Sunday, 17/02/2019 - 03:29|
Thông tin chi tiết:
Lâm Thị Kim Ngân
Phó trưởng phòng Lâm Thị Kim Ngân
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email ltkngan@angiang.gov.vn
Mạng xã hội