Sunday, 05/07/2020 - 21:51|
Thông tin chi tiết:
Lâm Thị Kim Ngân
Phó trưởng phòng Lâm Thị Kim Ngân
Giới tính Nữ
Email ltkngan@angiang.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Thống kê
Hôm nay : 1.563
Năm 2020 : 371.076