Saturday, 22/09/2018 - 20:44|
Thông tin chi tiết:
Lâm Thị Kim Ngân
Phó trưởng phòng Lâm Thị Kim Ngân
Ngày tháng năm sinh
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email ltkngan@angiang.gov.vn
Mạng xã hội