Friday, 16/11/2018 - 03:32|
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Trung Kiên
Trưởng phòng Nguyễn Trung Kiên
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email ntkien01@angiang.gov.vn
Mạng xã hội