Saturday, 22/09/2018 - 19:25|
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Trung Kiên
Trưởng phòng Nguyễn Trung Kiên
Ngày tháng năm sinh
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email ntkien01@angiang.gov.vn
Mạng xã hội