Sunday, 17/02/2019 - 03:13|
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Tấn Lộc
Trưởng phòng Nguyễn Tấn Lộc
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email ntloc@angiang.gov.vn
Mạng xã hội