Saturday, 22/09/2018 - 20:21|
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Tấn Lộc
Trưởng phòng Nguyễn Tấn Lộc
Ngày tháng năm sinh
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email ntloc@angiang.gov.vn
Mạng xã hội