Thursday, 09/04/2020 - 12:22|
Thông tin chi tiết:
Trần Thị Ngọc Diễm
Giám đốc Trần Thị Ngọc Diễm
Giới tính Nữ
Điện thoại 02963.859604
Email ttndiem@angiang.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

- Lãnh đạo, quản lý toàn diện hoạt động của Sở GDĐT.

- Trực tiếp, chỉ đạo điều hành lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ, công tác kế hoạch- tài chính, công tác pháp chế.

- Phụ trách phòng Tổ chức cán bộ; phòng Kế hoạch- Tài chính.

- Phụ trách địa bàn: TP. Long Xuyên, TX. Tân Châu.

- Phối hợp với đoàn thể, hội: Công đoàn ngành GDĐT

- Lãnh đạo, quản lý toàn diện hoạt động của Sở GDĐT.

- Trực tiếp, chỉ đạo điều hành lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ, công tác kế hoạch- tài chính, công tác pháp chế.

- Phụ trách phòng Tổ chức cán bộ; phòng Kế hoạch- Tài chính.

- Phụ trách địa bàn: TP. Long Xuyên, TX. Tân Châu.

- Phối hợp với đoàn thể, hội: Công đoàn ngành GDĐT

Thống kê
Hôm nay : 817
Năm 2020 : 202.112