Friday, 20/07/2018 - 15:34|
Thông tin chi tiết:
Trần Thị Ngọc Diễm
Giám đốc Trần Thị Ngọc Diễm
Ngày tháng năm sinh
Giới tính Nữ
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 02963.859604
Email ttndiem@angiang.gov.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

- Lãnh đạo, quản lý toàn diện hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Trực tiếp, chỉ đạo điều hành lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ.

- Phụ trách các phòng: Tổ chức cán bộ.

- Phụ trách địa bàn: Thành phố Long Xuyên, TX. Tân Châu.

- Phụ trách đoàn thể, hội: Công đoàn ngành GD.

- Lãnh đạo, quản lý toàn diện hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trực tiếp, chỉ đạo điều hành lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ.

- Phụ trách các phòng: Tổ chức cán bộ.

- Phụ trách địa bàn: Thành phố Long Xuyên, TX. Tân Châu.

- Phụ trách đoàn thể, hội: Công đoàn ngành GD.