Saturday, 22/09/2018 - 20:43|
Thông tin chi tiết:
Trần Thị Ngọc Diễm
Giám đốc Trần Thị Ngọc Diễm
Ngày tháng năm sinh
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 02963.859604
Email ttndiem@angiang.gov.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

- Lãnh đạo, quản lý toàn diện hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Trực tiếp, chỉ đạo điều hành lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ.

- Phụ trách các phòng: Tổ chức cán bộ.

- Phụ trách địa bàn: Thành phố Long Xuyên, TX. Tân Châu.

- Phụ trách đoàn thể, hội: Công đoàn ngành GD.

- Lãnh đạo, quản lý toàn diện hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trực tiếp, chỉ đạo điều hành lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ.

- Phụ trách các phòng: Tổ chức cán bộ.

- Phụ trách địa bàn: Thành phố Long Xuyên, TX. Tân Châu.

- Phụ trách đoàn thể, hội: Công đoàn ngành GD.