Thursday, 09/04/2020 - 12:20|
Thông tin chi tiết:
Lý Thanh Tú
Phó Giám đốc Lý Thanh Tú
Giới tính Nam
Điện thoại 02963.859603
Email lttu@angiang.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

- Trực tiếp chỉ đạo điều hành các lĩnh vực công tác: Giáo dục tiểu học; thanh tra; giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục thường xuyên;  ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý khai thác, bảo quản thiết bị và thư viện trường học; chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học.

- Phụ trách các phòng: Giáo dục tiểu học, Thanh tra Sở, Công nghệ thông tin và quản lý Thư viện- thiết bị.

- Phụ trách địa bàn: huyện Châu Phú, huyện Thoại Sơn, huyện Châu Thành.

- Phụ trách công tác phối hợp với Hội Khuyến học.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Giám đốc phân công.

- Trực tiếp chỉ đạo điều hành các lĩnh vực công tác: Giáo dục tiểu học; thanh tra; giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục thường xuyên;  ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý khai thác, bảo quản thiết bị và thư viện trường học; chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học.

- Phụ trách các phòng: Giáo dục tiểu học, Thanh tra Sở, Công nghệ thông tin và quản lý Thư viện- thiết bị.

- Phụ trách địa bàn: huyện Châu Phú, huyện Thoại Sơn, huyện Châu Thành.

- Phụ trách công tác phối hợp với Hội Khuyến học.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Giám đốc phân công.

Thống kê
Hôm nay : 817
Năm 2020 : 202.112