A- A+
Hội đồng kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ ngày 19/8-20/8/2017 tại Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu, tỉnh An Giang
08/08/2017 1929

Địa điểm kiểm tra: Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu, tỉnh An Giang


1. Buổi Sáng ngày 19/8/2017: Sinh hoạt quy chế thi và phát phiếu báo dự thi

2. Buổi Chiều ngày 19/8/2017: Kiểm tra Kỹ năng Nói

3. Buổi Sáng ngày 20/8/2017: Kiểm tra Kỹ năng: Nghe, Đọc, Viết

Danh sách dự thi, lịch thi cụ thể xem tập tin đính kèm.

Thúy Hằng Theo Phòng TCCB


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180