A- A+
Phụ cấp lưu trú cho CBCC tăng thêm 50.000 đồng/ngày
02/07/2017 1166

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội


Theo đó, tăng thêm 50.000 đồng/ngày đối với phụ cấp lưu trú cho người đi công tác lên thành 200.000 đồng/ngày.

Ngoài ra, một số loại công tác phí khác cũng được tăng thêm như tăng 100.000 đồng/ngày/người đối với tiền thuê phòng nghỉ theo hình thức khoán. 

Xem chi tiết tại Thông tư 40/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.


Tập tin đính kèm
Ngô Thị Kim Phụng Theo Sưu tầm


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180