Tin Giáo dục
A- A+
Khai giảng lớp học “ Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn khoa học xã hội trong trường phổ thông”
10/08/2017 553

Thực hiện Kế hoạch số 512/KH-UBND-ĐHQG được ký kết ngày 29 tháng 9 năm 2016 giữa UBND tỉnh An Giang và Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh về hoạt động giai đoạn 2016 - 2017 thực hiện Chương trình liên kết giữa UBND tỉnh An Giang với Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh


Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với trường trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch hợp tác nghiên cứu và ứng dụng “ Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn khoa học xã hội trong trường phổ thông tỉnh An Giang” năm 2017. Đến tham dự khai giảng lớp học, về phía Sở Giáo dục và Đào tạo có ông Trần Tuấn Khanh, phó giám đốc Sở; ông Nguyễn Quốc Khanh, trưởng phòng Giáo dục Trung học - Giáo dục thường xuyên. Về phía trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn có tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thơ, trưởng phòng và tiến sĩ Trần Anh Tiến, phó trưởng phòng phòng Quản lý Khoa học - Dự án.

Với các mục tiêu chí là Cung cấp phương pháp luận giảng dạy các môn khoa học xã hội trong thời đại mới; cung cấp các phương pháp cụ thể dùng trong giảng dạy các môn khoa học xã hội hiện nay; xây dựng phương pháp kiểm tra, đánh giá phù hợp với các phương pháp giảng dạy mới.

Được biết, tham gia lớp học tại cụm Long Xuyên từ ngày 7/8 đến ngày 26/8/2017 với hơn 250 giáo viên cốt cán tại các trường phổ thông tham gia của 5 môn học, gồm: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân và Tiếng Anh. Tiếp theo là cụm Châu Đốc sẽ học từ ngày 8/8 đến 27/8/2017 và cụm Tâm Châu từ ngày 9/8 đến ngày 28/8/2017./.

Võ Thành An (Phòng GDTrH-GDTX)


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180