Tư liệu Cấp Tiểu học
Danh sách ĐDDH đạt giải cấp tiểu học năm học 2016-2017


Phan Thị Kim Luyến - TH Long Hòa 22/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Phạm Tường Vân - TH A Tân An 22/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Hồ Thị Thúy Hằng - TH B Bình Thủy 22/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Nguyễn Thị Hồng Nhung - TH C Núi Sam 22/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Nguyễn Ngọc Ánh Tươi - TH Lê Văn Tám 22/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Nguyễn Tấn Nhựt - TH A Cần Đăng 22/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Nguyễn Lê Phương Hiếu - TH Phạm Hồng Thái 22/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Trịnh Tùng Chinh - TH Trịnh Hoài Đức 22/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Kiều Thanh Huy - TH Long Hưng 22/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Hồ Tất Linh - TH Vĩnh Phước 22/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
Trở về danh mục
VĂN BẢN MỚI
29/HD-SGDDT
18/10/2017

Hướng dẫn tổ chức Hội thi nhân viên thư viện giỏi lần thứ 9. Năm học 2017-2018

171/TB-SGDĐT
09/10/2017

Thông báo số 3 về việc tổ chức hội thi Giáo viên là Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh giỏi năm học 2017 – 2018

150 /KH-SGDĐT
06/10/2017

Kế hoạch Triển khai tiếp cận giáo dục cho trẻ em độ tuổi tiểu học và trung học tại 9 xã thuộc 4 huyện dự án ENHANCE/ILO tại An Giang

169 /TB-SGDĐT
06/10/2017

Thông báo số 2 - Về việc tổ chức Hội thi GVCN giỏi trung học cơ sở, trung học phổ thông cấp tỉnh

143/KH-SGDĐT
26/09/2017

Kế hoạch về việc Biên soạn và xuất bản tạp chí “Thông tin Giáo dục An Giang” Kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

131/KH-SGDĐT
13/09/2017

Kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi Tiểu học cấp tỉnh năm học 2017-2018

140/KH-SGDĐT
22/09/2017

Hướng dẫn Hội đồng bộ môn Tiểu học tỉnh An Giang năm học 2017-2018

1515 /SGDĐT-CTTT
25/09/2017

Công văn tham gia triển lãm chuyên đề Gốm Óc Eo Nam bộ lần I – 2017

164/TB-SGDĐT
25/09/2017

Thông báo số 2 - Về việc tổ chức hội thi Giáo viên là Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh giỏi năm học 2017 – 2018

137/KH-SGDĐT
19/09/2017

Kế hoạch kiểm tra kết quả triển khai thực hiện công tác Chính trị, tư tưởng năm học 2016 - 2017 và hoạt động năm học 2017-2018

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180