Tư liệu Cấp Tiểu học
Danh sách ĐDDH đạt giải cấp tiểu học năm học 2016-2017


Phan Thị Kim Luyến - TH Long Hòa 22/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Phạm Tường Vân - TH A Tân An 22/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Hồ Thị Thúy Hằng - TH B Bình Thủy 22/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Nguyễn Thị Hồng Nhung - TH C Núi Sam 22/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Nguyễn Ngọc Ánh Tươi - TH Lê Văn Tám 22/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Nguyễn Tấn Nhựt - TH A Cần Đăng 22/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Nguyễn Lê Phương Hiếu - TH Phạm Hồng Thái 22/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Trịnh Tùng Chinh - TH Trịnh Hoài Đức 22/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Kiều Thanh Huy - TH Long Hưng 22/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Hồ Tất Linh - TH Vĩnh Phước 22/05/2017
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
Trở về danh mục
VĂN BẢN MỚI
330 /SGDĐT-CTTT
07/03/2018

Công văn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2018

27/TB-SGDĐT
16/03/2018

Về việc mời thầu gói thầu: Dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh ở nước ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang

503/QĐ-UBND
12/03/2018

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phòng bộ môn tin học cho 09 điểm trường Chuẩn quốc gia năm 2017 theo phương thức mua sắm tập trung đợt 2 năm 2017

339 /SGDĐT-CTTT
07/03/2018

Triển khai cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh An Giang lần thứ VII năm 2018

372 /SGDĐT-CTTT
13/03/2018

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)

371/ SGDĐT-CTTT
13/03/2018

Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018

38/KH-SGDĐT
09/03/2018

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội trong cơ sở giáo dục năm 2018

165/KH-SGDĐT
03/11/2017

Kế hoạch tuyển dụng viên chức vị trí nhân viên Kế toán và nhân viên Y tế của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018

QĐ 397/QĐ-UNBD
27/02/2018

Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức vị trí nhân viên Kế toán và nhân viên Y tế của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018

334 /SGDĐT-GDTrH-GDTX
07/03/2018

Nhắc nhở công tác quản lý, sử dụng thiết bị dạy học do Dự án phát triển GDTHPT 2 cung cấp

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180