Khuyến học - Khuyến tài
A- A+
Hội khuyến học tỉnh An Giang tổ chức tập huấn công tác khuyến học
07/07/2017 997

Sáng ngày 06/7/2017, Hội khuyến học tỉnh An Giang phối hợp với hội khuyến học Phú Tân tổ chức tập huấn công tác khuyến học năm 2017 cho 150 đại biểu là chủ tịch Hội Khuyến học xã, thị trấn và Chi hội trưởng ấp, tôn giáo, Dòng họ học tập ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Ông Đặng Hoài Dũng – Chủ tịch hội khuyến học tỉnh An Giang, ông Trương Thanh Nhàn – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân đến dự


Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được nghe ông Đặng Hoài Dũng – Chủ tịch hội khuyến học tỉnh khái quát về những chặng đường phát triển của tư tưởng khuyến học Việt Nam, sự ra đời của hội khuyến học và hỗ trợ phát triển giáo dục Việt Nam cùng quá trình hình thành và phát triển của hội khuyến học An Giang. Triển khai chỉ thị về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập; các quyết định phê duyệt đề án củng cố tổ chức và hoạt động hội khuyến học tỉnh An Giang; quyết định về ban hành quy chế quản lý tài chính xã hội, quỹ từ thiện; nguyên tắc, điều kiện xét, cấp học bổng,….

Qua tập huấn, nhằm giúp cho cán bộ khuyến học cơ sở nắm được chức năng, nhiệm vụ, phương pháp tổ chức hoạt động khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập ở cơ sở đi vào nề nếp, nâng chất lượng hoạt động, hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và xây dựng xã hội học tập, góp phần xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.

Kim Sang


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180