Khuyến học - Khuyến tài
A- A+
Bản ghi nhớ về việc hoạt động trong các lĩnh vực khuyến học - khuyến tài giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội khuyến học tỉnh An Giang
30/05/2017 564

Ngày 18/5/2017 Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội khuyến học tỉnh An Giang đã có buổi làm việc và thống nhất lập biên bản ghi nhớ với các nội dung sau:


Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.


Tập tin đính kèm
Hội khuyến học tỉnh An Giang


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180