THÔNG TIN TUYỂN SINH - THI CỬ
A- A+
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Phú thông báo thời khóa biểu dành cho thí sinh kiểm tra sát hạch thông qua thực hành, phỏng vấn
12/09/2017 981

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm học 2017-2018 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Phú thông báo thời khóa biểu dành cho thí sinh kiểm tra sát hạch thông qua thực hành, phỏng vấn


Nội dung chi tiết xem tập tin đính kèm.

Thúy Hằng Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Phú


Ý kiến của bạn

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180