THÔNG TIN TUYỂN SINH - THI CỬ
A- A+
Phòng GDĐT Châu Đốc thông báo địa chỉ và số điện thoại thí sinh liên hệ tham gia xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018.
08/09/2017 985

Phòng GDĐT Châu Đốc thông báo địa chỉ và số điện thoại thí sinh liên hệ tham gia xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018.


Nội dung chi tiết xem Thông báo 02/TB-HĐTD, ngày 7/9/2017 đính kèm


Tập tin đính kèm
Thúy Hằng Theo HĐTD viên chức PGDĐT Châu Đốc


Ý kiến của bạn

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180