Văn bản Phòng Tổ chức cán bộ
Cấp văn bản:
Năm ban hành:
Loại văn bản:
Từ khóa:

STTSố ký hiệuNgày kýTrích yếu
1 08/QU-SGDĐT 27/11/2017 Giấy ủy quyền
  Loại: Thông báo
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
2 186/QĐ-TTg 10/02/2017 về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN lĩnh vực GDĐT
  Loại: Quyết định
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
3 6298 /BGDĐT-NGCBQLCSGD 27/12/2016 Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên làm TPT Đội
  Loại: Công văn
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
4 6261/BGDĐT-NGCBQLCSGD 23/12/2016 Rà soát, chấn chỉnh việc tổ chức học, thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên
  Loại: Công văn
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
5 6078/BGD ĐT-GDTX 13/12/2016 Tăng cường công tác quản lý trong việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo TTLT sô 17/2016/TTLT/BGDĐT-BTTTT
  Loại: Công văn
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
6 45/HD-SGDĐT 14/11/2016 Thực hiện nhiệm vụ về công tác Tổ chức cán bộ và Đào tạo bồi dưỡng năm học 2016 – 2017
  Loại: Hướng dẫn
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
7 2963/QĐ-BGDĐT 24/08/2016 Chuyển nhiệm vụ từ Vụ Tổ chức cán bộ sang Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục
  Loại: Quyết định
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
8 08/2016/TT-BGDĐT 28/03/2016 Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
  Loại: Thông tư
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
9 07/2016/TT-BGDĐT 22/03/2016 Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ
  Loại: Thông tư
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
10 140/QĐ-SGDĐT 08/03/2016 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở GDĐT An Giang (phần 1)
  Loại: Quyết định
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
Trang: 1 2 3 4 5 6
100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180