Văn bản Văn phòng
Cấp văn bản:
Năm ban hành:
Loại văn bản:
Từ khóa:

STTSố ký hiệuNgày kýTrích yếu
1 45/2017/QH14 21/01/6201 Nghị quyết về Thành lập Đoàn giám sát về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016”
  Loại: Nghị quyết
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
2 BTGTW 05/12/2017 Đề cương tuyên truyền APEC Việt Nam 2017
  Loại: Tuyên truyền
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
3 584/KH-UBND 16/10/2017 Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh An Giang
  Loại: Kế hoạch
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
4 143/KH-SGDĐT 26/09/2017 Kế hoạch về việc Biên soạn và xuất bản tạp chí “Thông tin Giáo dục An Giang” Kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
  Loại: Kế hoạch
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
5 25/HD-SGDĐT 25/09/2017 Hướng dẫn Thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2017 - 2018
  Loại: Hướng dẫn
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
6 939/SKHCN-QLCN 29/08/2017 Tham dự Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2017
  Loại: Công văn
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
7 16/HD-SGDĐT 22/08/2017 Hướng dẫn tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2017-2018
  Loại: Hướng dẫn
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
8 1001/SGDDT-VP 05/07/2017 Giới thiệu danh sách cán bộ thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Giáo dục và Đào tạo
  Loại: Công văn
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
9 42/2017/QH14 21/06/2017 Nghị quyết về thí điểm một số chính sách về xử lý nợ xấu
  Loại: Nghị quyết
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
10 43/2017/QH14 21/06/2017 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
  Loại: Nghị quyết
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180