Tuyển dụng
A- A+
Phòng GDĐT huyện Châu Thành thông báo kết quả trúng tuyển viên chức kỳ tuyển dụng bổ sung giáo viên Mầm non năm học 2016-2017
31/10/2016 1773

Căn cứ kết quả tuyển dụng viên chức kỳ tuyển dụng bổ sung giáo viên Mầm non năm học 2016-2017. Phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Thành thông báo đến thí sinh trúng tuyển vào các trường trực thuộc Phòng GDĐT như sau:


1. Thí sinh được trúng tuyển (danh sách đính kèm) có mặt tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Thành: Vào lúc 8 giờ ngày 01/11/2016 nhận giấy giới thiệu, sau đó đến trình diện với Hiệu trưởng đơn vị dự tuyển để ký hợp đồng làm việc và nhận nhiệm vụ. Nếu quá thời gian qui định người trúng tuyển không đến ký hợp đồng làm việc hoặc đã ký hợp đồng mà không đến nhận việc thì sẽ bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển và chấm dứt hợp đồng làm việc.

2. Thời gian tập sự của chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non là 6 tháng, lương và các khoản phụ cấp được hưởng kể từ ngày nhận nhiệm vụ.

3. Từ năm học 2016-2017, việc tuyển dụng giáo viên vào các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của cấp học được qui định tại các Thông tư số 20, 21, 22/2015/TTLT/BNV-BGDĐT của Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó qui định cụ thể về nhiệm vụ, trình độ đào tạo, trình độ ngoại ngữ, tin học, xếp lương,…vì thế đối với người trúng tuyển chưa có chứng nhận ngoại ngữ theo qui định (đã có cam kết lúc nộp hồ sơ tại PGD & ĐT) cần phải quan tâm học tập để đến khi hoàn thành tập sự được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp và được tiếp tục ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn với đơn vị.

Nội dung chi tiết xem tập tin đính kèm.

Thúy Hằng Theo Phòng GDĐT Châu Thành


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180