Tuyển dụng
A- A+
Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Châu xây dựng kế hoạch tuyển dụng bổ sung giáo viên mầm non năm học 2016 - 2017
17/10/2016 1200

Căn cứ nhu cầu giáo viên từ các đơn vị mầm non, mẫu giáo trong năm học 2016 -2017 và tổng biên chế được giao, Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Châu xây dựng kế hoạch tuyển dụng bổ sung giáo viên mầm non năm học 2016 - 2017 như sau:


Nội dung chi tiết xem tập tin đính kèm.

Thúy Hằng Theo Phòng GDĐT Tân Châu


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180