Tuyển dụng
A- A+
Phòng Giáo dục và Đào tạo Tri Tôn thông báo về việc tổ chức thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo đợt 2 và việc tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc năm học 2016- 2017
14/10/2016 1652

Căn cứ Kế hoạch số 1100/KH-PGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tri Tôn về việc tuyển dụng viên chức đợt 2 năm học 2016-2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo An Giang thông báo việc thu nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng toàn ngành và công tác tổ chức tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị trực thuộc Phòng năm học 2016 - 2017 như sau:


Nội dung chi tiết xem tập tin đính kèm.

Thúy Hằng Theo Phòng GDĐT Tri Tôn


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180