Tuyển dụng
A- A+
Về việc thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển và tổ chức xét tuyển bổ sung giáo viên mầm non đơn vị trực thuộc phòng GDĐT huyện Phú Tân năm học 2016- 2017
14/10/2016 4867

Căn cứ Quyết định số 4893 /QĐ-UBND ngày 14/10 /2016 của UBND huyện Phú Tân về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng bổ sung giáo viên mầm non ngành giáo dục và đào tạo (GDĐT), Hội đồng tuyển dụng (HĐTD) viên chức phòng GDĐT huyện Phú Tân thông báo việc thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển và tổ chức xét tuyển bổ sung giáo viên mầm non các đơn vị trực thuộc phòng GDĐT huyện Phú Tân năm học 2016- 2017 như sau:


Nội dung chi tiết xem thông báo đính kèm.

Thúy Hằng Theo Phòng GDĐT Phú Tân


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180